Evet, bütün aile üyelerinin aynı uyruğa, aynı seyahat belgesi türüne (örn: hususi, resmi, diplomatik) ve aynı giriş tarihine sahip olmaları gerekmektedir (Başvuruda belirtilen tarih, e-Vizenin geçerlilik süresinin başlama tarihidir. Bu tarihten itibaren e-Vizenin geçerlilik süresi dâhilinde bulunan herhangi bir tarihte Türkiye’ye giriş yapılması mümkündür. Diğer bir değişle, ailenin tüm üyeleri ülkeye aynı tarihte girmek zorunda değildir.) Ayrıca ailenin tüm üyelerinin (varsa) bütün önkoşulları sağlaması gerekmektedir.