Türkiye Cumhuriyeti ilke olarak e-Vize sayfasına girilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ya da başka bir ticari amaç ile kullanmaz. Başvurunun her aşamasında alınan bilgiler ve işlem sonunda tanzim edilen e-Vize yüksek güvenlik ile korunan ortamlarda saklanmaktadır. Tanzim edilmiş ve başvurana iletilmiş e-Vize'nin soft ve hard kopyalarının güvenliği tamamen başvurana aittir. Bu bilgilerin herhangi bir yolla 3. kişilerin eline geçmesi halinde oluşacak sorumluluk yine başvurana aittir.

E-Vize üzerinde bulunan barkod içerisinde başvurana ait bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen formatta şifreli ve elektronik olarak imzalanmış şekilde tutulmaktadır. Barkod içeriğine erişim bilgisi ve yetkisi sadece Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlara verilmiştir. Barkod üzerinde yapılan tahrifat sonucu ortaya çıkacak sorunlardan başvuran sorumludur.