Hayır. Yapılan hatanın sorumluluğu başvuru sahibine aittir.